Prefire Intisi 7 E120

Classificació al foc segons UNE EN 13501-2

PREFIRE INTISI 7 E120 millora dràsticament el comportament de les cortines tallafocs proporcionant una sectorització d’incendis invisible intel·ligent

Las cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 E120, d’acord amb la normativa europea, ofereix 120 minuts d’integritat certificada segons norma UNE EN 1634-1. Creant així espais segurs per a les persones i els béns davant de les adversitats d’un incendi.

CLASSIFICACIÓ AL FOC
(segons UNE EN 13501-2)
E120
CAPACITAT DE RESISTENCIA AL FOC
(segons UNE EN 1634-1)

INTEGRITAT (E): Garanteix durant 120 minuts la contenció de les flames i els gasos calents en el costat exposat al foc fins a 1100ºC.

Funcionament

La cortina tallafocs PREFIRE INTISI 7 es troba permanentment oculta fins que rep una senyal d’activació del sistema de detecció o alarma d’incendis, desplegant-se automàticament per gravetat a una velocitat controlada mitjançant la tecnologia ISF Gravity Fail Safe® a la seva posició de funcionament creant una sectorització d’incendis eficaç i eficient.

Disseny constructiu

Navega sobre la imatge per a conèixer per què les cortines tallafocs Prefire Intisi 7 són la nova generació de cortines tallafocs tèxtils.

Avantatges. La simplicitat no és una cosa sencilla.


Tecnologia ISF GRAVITY FAIL SAFE®

Capacitat de la cortina tallafocs PREFIRE INTISI 7 de moure’s a la seva posició operativa de manera segura a una velocitat controlada encara sense cap font d’alimentació primària i secundària.


Inteligencia

Es doten tots els components de tecnologia per a capacitar a les cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 amb intel·ligència amb l’objectiu de garantir la seva permanent disponibilitat de les prestacions i funcions.


Ultra Compact

Les reduïdes mesures del sistema permet una total integració a l’espai.


Funció d'emergència

Funció de retracció en cas d’emergència durant un temps programat per:

 • Permetre l’evacuació de persones atrapades en el connat de l’incendi
 • Permet la intervenció dels serveis de bombers

Ultra size

Las cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 són les cortines no solapades més grans del món segons certificació per norma EXAP prEN 15269-11.


Reversible

Totes les cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 han estat assajades segons norma UNE EN 1634-1 amb tots els elements de suport (calaix i guies) exposats a l’atac directe del foc, el que fan d’elles les úniques barreres tallafocs amb total capacitat dels seus components a la resistència directa al foc durant 120 minuts.

Sistema no capaç de suportar
l’atac directe del foc
Sistema Prefire Intisi 7 capaç
de suportar l’atac directe del foc

Muntatge One Click

L’efectivitat de les cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 es garanteix amb un muntatge adequat, per això, cadascun dels seus components i els seus processos d’instal·lació estan dissenyats sota la premissa ONE CLICK, assegurant així una fàcil i ràpida instal·lació i operacions de manteniment sense errors.
Totes les cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 compleixen amb els requisits d’instal·lació, us i manteniment definits a la norma prEN 23740-2 que garanteixen la preservació de les funcions per a les que han estat dissenyades durant tota la seva vida útil.


Antiaplastament

La tecnologia ISF Gravity Fail Safe® garanteix una velocitat de baixada controlada sense necessitat de cap font d’alimentació, creant així un sistema segur.

Característiques tècniques

Sèries

LIGHT WIDE
Cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 E120 de dimensions reduïdes. L’eix tubular es fixa a un dels costats. Cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 E120 de grans dimensions. L’eix tubular flota sobre un mecanisme doble de rodes.
AMPLADA (A) ALÇADA (H) AMPLADA (A) ALÇADA (H)
≤ 6 metres ≤ 10 metres > 6 – 22 metres ≤ 10 metres
Light

Sèrie Light

Wide

Sèrie Wide

Gamma de calaixos

CALAIXOS MESURES DELS CALAIXOS (PxC) Alçada en sèrie LIGHT (H)
≤ 6 metres
Alçada en sèrie WIDE (H)
> 6 – 22 metres
COMPACT 190x200mm ≤ 3 metres -
COMPACT+ 236x290mm > 3 – 10 metres ≤ 7 metres
COMPACTpro 286x445mm - > 7 – 10 metres

Gamma de guies laterals

GUIES LATERALS DIMENSIONES (GxF) Alçada (H) Superfície
GL130 130x74mm ≤ 7 metres ≤ 70 m2
GL175 175x105mm ≤ 10 metres > 70 m2

Opcions i accessoris

 • Recobriment disponible en qualsevol RAL de calaix, guies laterals GL, regleta de tancament i embellidors ETC.
 • Components (calaix, guies laterals GL, regleta de tancament i embellidors) en acer inoxidable..
 • Detector tèrmic.
 • Detector de fums.
 • Polsador d’alarma.
 • Flash òptic per a advertir de que la cortina tallafocs PREFIRE INTISI 7 es troba en moviment o en la seva posició d’operació.
 • Sirena acústica per a advertir de que la cortina tallafocs PREFIRE INTISI 7 es troba en moviment o en la seva posició d’operació.
 • Embellidor ETE130: accessori per a regular possibles desajustos dels falsos sostres fins a 20mm gràcies a un dispositiu elàstic d’autoajustament en acabat inoxidable.
 • Pulsador para Función de Emergencia que permite una retracción de emergencia durante un tiempo programado.

Quadres de control intel·ligents

Núcli de control intel·ligent SI03c

Núcli de control intel·ligent SI03c

Governa i dota d’intel·ligència el sistema sense fronteres.

Unidad de control inteligente MS17

Unitat de control intel·ligent MS17

Controla i modula els sistemes garantint l’eficàcia i eficiència.

Assajos i homologacions

La tecnologia aplicada a les cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 està encaminada a oferir la més eficaç protecció de persones i els béns en cas d’incendi. Per això, la seva efectivitat sempre és provada a través d’assajos, acreditacions i homologacions nacionals i europees més exigents.

UNE EN 1634-1 Assaig de resistència al foc

Com un sistema de compartimentació d’incendis, les cortines tallafocs tèxtils PREFIRE INTISI 7 han estat sotmeses al mètode d’assaig al foc que defineix aquesta normativa per a determinar la seva capacitat de resistència al foc.

RESULTATS D’ASSAIG DE RESISTÈNCIA AL FOC (UNE EN 1634-1)
CAPACITAT DE RESISTÈNCIA AL FOC: INTEGRITAT: Les cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 E120 tenen la capacitat de contenir les flames i els gasos calents al costat exposat al foc durant 120 minuts fins a 1100ºC.
MÈTODE D’INSTAL·LACIÓ DE LA MOSTRA DURANT L’ASSAIG: Calaix i guies laterals exposades a l’atac directe del foc.
MESURES MÀXIMES: 2840x2850mm (Ample x Alçada)(1)

(1)Dimensions en un únic eix continu (sense solapaments)

UNE EN 13501-2 Classificació de resistència al foc

En base als resultats dels Assajos de Resistència al Foc als que han estat sotmeses les cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7, cada tipus de cortina tallafocs obté una classificació tipificada per aquesta norma que defineix la seva capacitat de resistència al foc.

CLASSIFICACIÓ AL FOC OBTINGUDA (UNE EN 13501-2)
CLASSIFICACIÓ AL FOC E120

EXAP prEN 15269-11 Extensió d’aplicació de resultats d’assaig

Las cortinas cortafuegos PREFIRE INTISI 7 E120 han estat sotmeses a assajos addicionals definits per aquesta normativa per a certificar les prestacions de resistència al foc de les cortines tallafocs amb mesures majors a 2840x2850mm (Ample x Alçada).

RESULTATS D’ASSAIG EXAP (prEN 15269-11)
CAPACITAT DE RESISTÈNCIA AL FOC: INTEGRITAT: Les cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 E120 tenen la capacitat de contenir les flames i els gasos calents al costat exposat al foc durant 120 minuts fins a 1100ºC.
MÈTODE D’INSTAL·LACIÓ DE LA MOSTRA DURANT L’ASSAIG: Calaix i guies laterals exposades a l’atac directe del foc.
MESURES MÀXIMES: 22000x10000mm (Ample x Alçada)(1)

(1)Dimensions en un únic eix continu (sense solapaments)

UNE EN 14600 Assaig de durabilitat i autotancament

Avala els requisits de seguretat i prestacions aplicables a les cortines tallafocs PREFIRE INTISI 7 per a poder ser utilitzats per a la compartimentació de sectors d’incendis.

RESULTATS DE L’ASSAIG DE DURABILITAT I AUTOTANCAMENT (UNE EN 14600)
DURABILITAT DE L’AUTOTANCAMENT: Clasificación C1
AUTOTANCAMENT: Las cortinas cortafuegos PREFIRE INTISI 7 romanen obertes permanentment tancant-se només en cas d’incendis quan s‘envia una senyal d’activació per al seu tancament automàtic en condicions de foc
DESPLEGAMENT: Desplegament per gravetat a una velocitat controlada
EFICÀCIA DE TANCAMENT: La tecnologia ISF Gravity Fail Safe® garanteix un tancament per gravetat a una velocitat controlada, encara en cas de pèrdua d’energia primària i auxiliar, ja sigui per fallida en el sistema general d’energia o en el sistema de cablejat.
SEGURETAT: Les lesions a persones generades per impacte de la barrera tallafocs PREFIRE INTISI 7 en moviment es limita per la baixa velocitat de tancament.

Informe d'idoneïtat tècnica a l'ús

Verifica que todos los componentes y características de las cortinas cortafuegos PREFIRE INTISI 7 cumplen con la función que le es exigible como sistema de compartimentación de incendios complejo y no convencional.

Descobreix les aplicacions de la Prefire Intisi 7 E120

Descobrir aplicacions

Tornar a Cortines tallafocs automàtiques