Notícies de Prefire

Descobreix el nou Rincón del Técnico 2.0!

Hem creat una plataforma més avançada a través de la qual hem volgut fer la teva feina més fàcil i eficient quan hagis de:

·        Realitzar un càlcul de fums SCTEH segons UNE 23585:2017,

·        Calcular la inversió en instal·lacions de protecció contra incendis,

·        Accedir a una àmplia biblioteca de documentació tècnica.

> Veure més