Unitat de control intel·ligent Intisi MS17. PREFIRE INTISI

Prestacions

MS17 és el nou sistema de control i modulació de les cortines tallafocs automàtiques Prefire Intisi 7 capaç de garantitzar el funcionamient eficient i eficaç del sistema.

Operativitat
Responsable que, en cas d'incendi, la cortina tallafocs Prefire Intisi 7 sigui de capaç de tancar de forma segura a una velocitat controlada sense necessitat de cap tipus de subministrament elèctric principal ni auxiliar.
Programació
polivalent
Capaç d'oferir una gran quantitat de funcions.
Intel·ligència
Capacita a l'element sectoritzador per resoldre problemes de forma autònoma a través del seu continu estat d'auto-diagnòstic i auto-anàlisi.
Memòria
Emmagatzema fins a 255 esdeveniments.
Comunicació
Ofereix la possibilitat de poder accedir de forma remota a la informació a temps real.

Característiques

 • Dispositiu de control per a cortines de reduïdes dimensions
 • Tècnica de modulació per ample de pols PWM
 • Alimentació 24V DC (20V – 30V)
 • Disposa connector COM per connexió d'Intisoft
 • Distància màxima de connexió a 3 metres
 • Precisa font d'alimentació externa
 • Entrada de senyal d'alarma OPTO acoblada
 • Dimensions 200 x 150 x 90 mm
 • Caixa de plàstic ABS
 • Grau de protecció IP65

Components perifèrics

Prestaciones

Programació

La Unitat de control intel·ligent MS17 permet un gran nombre de possibilitats gràcies a les seves àmplies possibilitats de programació:

 • Permet realitzar una programació bàsica directament sobre la unitat de control
 • Les programacions avançades es duen a terme a través de l'aplicació Intisoft®
Intisoft® Permet monitoritzar remotament l'històric d'esdeveniments i l'estat (a temps real) del sistema.

Tornar a Cortines tallafocs automàtiques