Notícies

PREFIRE primer centre formador autoritzat en protecció contra incendis

El Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC), amb el recolçament de PREFIRE, ha aconseguit ser la primera entitat autoritzada per a realitzar els cursos requerits pel RIPCI R.D. 513/2017.

La Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) ha autoritzat al CLÚSIC per a realitzar la activitat de centre formador en matèria de sistemes de protecció contra incendis pel curs de sistemes de calor i control de fums (SCTiEF).

Com bé es conegut, el RIPCI obliga a les empreses instal·ladores i mantenidores de sistemes de protecció activa contra incendis, a tenir personal qualificat. Aquesta qualificació es pot obtenir a través de diferents vies (ampliar informació a la nostra GUÍA D'APLICACIÓ DEL RIPCI), però com els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums (SCTEH) no estaven contemplats a l'anterior R.D. 1942/1993, les empreses instal·ladores i mantenidores no poden demostrar la seva experiència de cap manera.

Per això, el CLÚSIC, amb el recolzament de PREFIRE com a Centre Formador i com Professorat Expert en la matèria amb l'objectiu de donar resposta a aquest problema, ha aconseguit l'acreditació per part d'Indústria per poder impartir aquests cursos tan necessaris per poder exercir l'activitat d'instal·lació i manteniment de sistemes de control de fums.

PREFIRE, en estreta col·laboració amb SODECA, disposa d'un centre formatiu altament especialitzat amb els equipaments més avançats per dur a terme les formacions teòriques i pràctiques al mateix temps que comptem amb un professorat d'altíssim nivell per a desenvolupar aquests cursos tan específics.

La voluntat de PREFIRE és contribuïr al creixement i professionalització del sector de la protecció contra incendis en tots els seus àmbits, per això, recolzem i col·laborem amb les entitats especialitzades del sector tan estretament - comenta l'Elías López Giménez, CEO de PREFIRE.