Referències

PREFIRE finalitza les instal.lacions de protecció contra incendis per la nova planta de tractament de residus de DISTILLER, S.A. situada en Olvega (Soria)

PREFIRE ha realitzat la instal.lació de protecció contra incendis de la nova planta de tractament de residus de la companyia DISTILLER, S.A. construida en la població d'Olvega, en la província de Soria.

Els esmentats treballs, que van començar al mes d'Octubre de 2010, s'han finalitzat durant el passat mes de Març del 2011 i doten a la planta de tots els sistemes de detecció i d'extinció d'incendis, automàtics i manuals, necessaris segons la Normativa Sectorial corresponent, en especial la MIEAPQ per l'emmagatzematge de productes químics en zones de seguretat aumentada.

S'ha instal.lat un sistema d'abastament d'aigua format per un grup de pressió i un dipòsit de 500 m3, sistemes de refrigeració de tancs, sistemes automàtics de detecció d'incendis amb detectors de flama, així com sistemes convencionals de detecció automàtica, boca d'incendis i hidrants.