Referències

PREFIRE realitza la instal•lació del Sistema de Control de Temperatura i evacuació de fums a la nau de SABATERIES VIVES (Maçanet de la Selva).

  • some alt
  • some alt

PREFIRE ha instal•lat el sistema de control de temperatura i evacuació de fums (SCTEH) amb exutoris CI System PREFIRE-LAMILUX F-100 tipus claraboia, amb alt índex d’eficiència energètica, a la nau de SABATERIES VIVES situada al terme municipal de Maçanet de la Selva.

S’han instal•lat exutoris F100 de 2x1 metres segons la norma UNE 12101-2, amb aïllament tèrmic i acústic segons requeriments CTE amb marcatge CE segons UNE1873.
La dificultat de la instal•lació ha consistit en que la coberta és de xapa autoportant, per la qual cosa s’ha hagut de reforçar amb una estructura metàl•lica per a la subjecció dels equips i una impermeabilització especial de la mencionada coberta.
Composició del exutori:
• Cúpula bivalva PMMA (de plàstic acrílic). Valors: Vidre Ug=2,7 W(m2k), Marc Uf=1,0 W/(m2K), dB=24, Valor de transmissió de la llum= 73%, categoria d’inflamació segons EN 13501 = E(d0)
• Sòcol inclinat de PRVF (polièster reforçat amb fibres de vidre) de 30 cm d’alçada, blanc, aïllat amb espuma rígida (poliuretà).
• Cilindre pneumàtic d’obertura i tancament amb actuació mitjançant fusible tèrmic.