Referències

PREFIRE protegeix contra incendis les instal.lacions de BERICAP, S.A

PREFIRE executa les noves instal.lacions de protecció contra incendis i control de fums per BERICAP, S.A.

PREFIRE ha estat adjudicataria per la execució de les instal.lacions de protecció contra incendis i control i evacuació de fums mitjançant exutoris tipus claraboia en els magatzems logístics de la multinacional BERICAP, S.A., situats en el terme municipal de La Roca del Vallés (Barcelona).

Les feines es van dur a terme durant el tercer trimestre d'aquest any i ampliaràn les instal.lacions existents en l'anomenat centre logístic de ruixadors automàtics, exutoris, sistemes de detecció d'incendis i sistemes d'abastiment d'aigua format per dipòsits i grups de pressió contra incendis.