Referències

PREFIRE instal.la el sistema de control i evacuació de fums en Ecoparc-4

  • some alt
  • some alt

PREFIRE desenvolupa el sistema de control i evacuació de fums en Ecoparc-4 amb els exutoris de Lamilux F-80.

La divisió STOLA de PREFIRE ha realitzat el sistema de control de fums en el Centre Metropolità núm. 4 de tractament integral de residus municipal Ecoparc-4.

Les solucions propostes per aquest projecte han estat els sistemes d'exutoris F-80 per la qualitat que proporcionen en quant a eficiència energètica i la garantia d'aportació de llum natural dels productes LAMILUX.