Referències

PREFIRE crea una sectorització talla foc de 18 x 8 metres en la capsa escènica del Teatre "La Sala" d'Argentona

L'equip de PREFIRE durà a terme la sectorització de la capsa escènica del teatre "La Sala" d'Argentona amb una cortina talla foc textil motoritzada de 16x8 mentres de la sèrie Fibershield-P.

PREFIRE ha estat adjudicatari per concurs públic per la protecció contraincendis de la capsa escènica del Teatre d'Argentona, l'esmentat concurs està dins del plà únic d'obres i serveis de la Generalitat de Catalunya gestionada pel propi Ajuntament.

Les solucions propostes ha estat sectoritzar amb el sistema invisible de protecció contra incendis d'Stöbich.