Referències

Sistema d'evacuació de Fums en Nau de producció de Cosmètics

NOM DEL PROJECTE: Sistema d'evacuació de Fums en Nau de producció de Cosmètics.

LOCALITZACIÓ: Tres Cantos (MADRID)

PROJECTISTA: AGUILERA INGENIEROS

SISTEMAS INSTAL·LATS: Subministrament i instal·lació de 17 exutoris PREFIRE LAMILUX Model F100 PETG Bivalva translúcid 1800x2400 mm, amb cilindre pneumàtic i sòcol inclinat de PRFV de 30 cm. Subministrament de Claraboies.

INSTAL·LACIÓ: Centre Productiu.

La instal·lació forma part d'una ampliació de fàbrica. Es calcula i instal·la els Sistemes d'Evacuació de fums. El Centre productiu està situat en la població de Tres Cantos, i s'encarrega de la fabricació i transformació de tota mena de productes cosmètics.

Aquest Centre Productiu presenta una excel·lent accessibilitat i una localització perfecta, molt prop de la població de Tres Cantos.

El Centre productiu persegueix, entre altres qüestions, la millora contínua en l'eficiència energètica de les instal·lacions de climatització, ventilació, il·luminació, ja que amb aquest sistema engloba els tres avantatges: Aportació de llum natural Sistema d'Evacuació de Fums i Sistema de ventilació.

Per a aconseguir aquest objectiu, el nostre exutori PREFIRE LAMILUX F100, és el component ideal. No sols ofereix un òptim i eficaç sistema d'evacuació natural de fums per flotabilitat, sinó que també, durant el seu estat passiu adquireix la funció de claraboies o claraboia individual PREFIRE Lux, aportant llum natural cap a l'interior per coberta, alhora que ventilació natural.

La instal·lació requeria d'una ràpida actuació, pel fet que s'havia de realitzar la instal·lació per sobre de coberta ja que la part inferior ja estaven amb maquinària. Aquesta instal·lació es coordina per a realitzar-se en 1 setmanes de treball, utilitzant 2 equips de muntatge.