Referències

Dotació de sistemes de protecció contra incendis integral a Bricomart, Galdacano

NOM DEL PROJECTE: Centre comercial de Bricomart, a Galdacano.

LOCALITZACIÓ: Galdacano (Biscaia)


SISTEMES INSTAL·LATS: Dipòsit aeri, grup de pressió, sistema de ruixadors, sistema de detecció i alarma d'incendis, mitjans manuals d'extinció, xarxa de BIES.


INSTAL·LACIÓ: Dotació de sistemes de protecció contra incendis i evacuació de fums, del nou centre comercial.

Prefire acaba de finalitzar la instal·lació de protecció contra incendis del nou centro comercial i magatzem, del centre de Bricomart, situat en municipi de Galdacano, província de Biscaia, amb una superfície de més de 10.000 m²

En aquest centre Prefire ha executat una instal·lació de protecció contra incendis que cobreix la totalitat de la construcció, tant de venda interna com externa, de més de mig milió d'euros, consistent d'un complet sistema d'extinció d'incendis, compost per un dipòsit de proveïment d'aigua aeri de 1200 m³, grup de pressió de 3 bombes dièsel de 800 m³/h., sistema de ruixadors, xarxa de BIEs, xarxa d'hidrants perimetral, a més d'un sistema de detecció d'incendis puntual, i un sistema d'extinció d'incendis a la sala d'informàtica.

El sistema d'extinció d'incendis mitjançant ruixadors, es basa en una extensa xarxa, que cobreix la totalitat de la construcció, tant en venda interna com en venda externa, i està compost per dos llocs de control humits de 8” i dues malles de ruixadors muntants K240 de supressió de l'incendi, d'uns 500 ruixadors cada malla.

A la sala informàtica, el sistema d'extinció es realitza a través de gas IG55 per a la protecció de SAI i quadres elèctrics, sent innocu per a les persones en cas de tret.

L'asseguradora AXA no tan sols ha aprovat la nostra instal·lació, sinó que ens ha felicitat per aquesta.

En l'execució d'aquest projecte, han participat més de 20 persones de la nostra companyia, les quals han estat treballant durant 6 mesos fins a la seva finalització.

A Prefire som líders en el disseny de sistemes de Protecció Contra Incendis, i la nostra àmplia experiència ens permet seleccionar la interacció de sistemes de protecció contra incendis que millor compleixin amb les exigències del CTE o RSCIEI pensant en ells, en conjunt.