Referències

Protecció contra incendis i control de fums en el Centre Comercial Glòries (Barcelona)

Prefire adequa la ampliació del Centre Comercial Glòries de Barcelona als requisits de protecció contra incendis vigents.

El Centre Comercial Glòries és un dels flagships en els espais comercials de la ciutat de Barcelona, i com a tal, al 2015 es va iniciar la seva remodelació amb l'objectiu d'ampliar la superficie dels seus locals, eliminar barreres arquitectòniques i connectar millor l'interior del complex amb l'entramat urbà que el rodeja.

En aquest sentit, Prefire, en estreta col·laboració amb Elecnor i sota la direcció tècnica de PGI Engineering i disseny de L35 Arquitectura, ha dut a terme la protecció contra incendis de l'ampliació, dels espais comuns, així com la superficie destinada al parquing.

Amb l'objectiu d'adequar les instal·lacions de protecció contra incendis, es va dotar l'edifici d'un sistema d'extinció automàtica per ruixadors i es van instal·lar 40 cortines tallafocs Prefire Intisi 7 EI2120 per a compartimentar els locals respecte les zones comunes. Permetent d'aquesta manera un nivell d'arquitectura modern i funcional.