Referències

Protecció contra incendis a càmares de fred extrem a Bellsolà

Prefire dota d'instal·lacions d'incendis d'alta tecnologia per a càmares de fred extrem en el nou magatzem logístic automàtic de l'empresa de pa i bolleria ultracongelada Bellsolà.

El nou centre logístic robotitzat de Bellsolà a Aiguaviva (Girona) s'ha creat com a plataforma automàtica amb tecnologia d'última generació i dotada amb sistemes d'estalvi energètic. El projecte ha esttat dirigit ínterament per l'enginyeria Egavic amb gran experiència en el sector alimentari nacional, qui ha comptat amb Prefire per dur a terme l'enginyeria i instal·lació de la totalitat de les instal·lacions de protecció contra incendis.

El projecte era un autèntic repte d'enginyeria contra incendis ja que s'havia de dotar de seguretat contra incendis a les càmeres de fred extrem. Per complir amb aquest objectiu s'han implementat tecnologies contra incendis avançades en aquest àmbit, equips de detecció d'incendis precoç, juntament amb sistemes d'extinció automàtica.

La gran experiència de Prefire i el seu equip tècnic altament qualificat ha permès portar endavant un projecte de tal magnitud a nivell de capacitat tècnica.