Referències

Linasa segueix apostant pels exutoris/airejadors PREFIRE SCTEH

  • some alt
  • some alt

La Industria Jabonera Lina, SA sempre ha destacat per exigir les més altes prestacions de seguretat contra incendis, es per això que desde l'any 2010 ha anat donant els seus centres productius d'exutoris/airejadors Prefire Lamilux.

En aquesta línia, en el 2015 Linasa ha inaugurat el nou centre productiu "Sal" a Murcia.

El nou edifici requeria un sistema de control de temperatura i evacuació de fums. Per aquesta finalitat, la companyia líder en la industria sabonera del país, va recorrer a Prefire com a experts en aquesta disciplina de la protecció contra incendis.

Al tractar-se d'un centre productiu, es va creure convenient instal·lar claraboies de cúpula CI-System per a oferir una óptima il·luminació natural cap a l'interior, amb exutoris/airejadors CI-SCTEH F100 integrats. D'aquesta manera s'ha aconseguit crear un espai de confort protegit per un sistema d'extracció natural de fums.