Referències

Seguretat contra incendis en la caixa escènica de l'auditori del Museu Faller (València)

  • some alt
  • some alt

Prefire ha creat una compartimentació d'incendis EI120 amb cortines tallafocs intel·ligents EI120 Prefire Intisi 7.

L'edifici cultural creat per la Federació d'Associacions Culturals Falleres de Gandia (Junta Local Fallera) de 4500m2 disposa d'un emblemàtic auditori en la seva planta baixa per a celebracions de conferències, convencions, gales i diferents espectacles i esdeveniments.

Aquest espai havia d'habilitar-se segons la normativa vigent en matèria de seguretat contra incendis. Aquesta habilitació exigia una sectorització d'incendis de la seva caixa escènica. La compartimentació al foc es va dur a terme amb una cortina tallafocs Prefire Intisi 7 de 16,5 metres d'amplada i 7 metres de llarg amb classificació al foc EI120.