Referències

Sectorització d'incendis invisible en el Tanatori de Nerja (Málaga)

  • some alt
  • some alt
  • some alt

La pròpia naturalesa de l'edifici requeria una sectorització d'incendis totalment oculta per afavorir una total diafanitat i lluminositat de l'espai. Amb aquest motiu, es va decidir dur a terme una compartimentació al foc amb cortines tallafocs intel·ligents Prefire Intisi 7.

El tanatori compta amb una superfície de 928 m2 distribuïts en 3 plantes que requerien ser sectoritzades amb la finalitat de crear una protecció contra incendis.

S'havia de compartimentar les àrees comuns, per això el projecte requeria conservar l'amplitud dels espais i mantenir l'aportació de llum natural a l'interior. L'equip de la divisió Prefire Stola va complir amb aquestes fites amb la instal·lació de cortines tallafocs Prefire Intisi 7 EI120 certificades segons les normes europees més exigents.