Referències

Seguretat contra incendis a SANOFI

El grup líder en la indústria farmacèutica Sanofi segueix confiant la seva seguretat contra incendis a Prefire.

El grup Sanofi requeria reestructurar i modernitzar les seves instal·lacions de protecció contra incendis pel seu Centre Industrial de Riells i Viabrea (Girona) en base al seu projecte "Plan Director".

Aquesta planta produeix 67 milions d'unitats equivalents a 2.950 milions de comprimits recoberts i càpsules. El que suposa més de 30 productes diferents fabricats per més de 20 patologies diferents.

Segons aquesta informació i les característiques de la planta, l'equip d'enginyeria i instal·lacions Prefire PCI va dotar el centre productiu de Sanofi d'un sistema de ruixadors automàtics, BIES per a la extinció d'incendis manual, així com un sistema avançat de detecció d'incendis en diverses zones.

Les instal·lacions de protecció contra incendis s'adeqüen perfectament a les estrictes normes de la companyia asseguradora FM (Factory Mutual), qui ha auditat i validat les solucions aportades per Prefire.