Referències

MC Bride assegura el seu edifici amb SCTiEF Prefire Lamilux

Prefire dissenya i instal·la un sistema de control de temperatura i evacuació de fums SCTiEF per a protegir els magatzems de la companyia MC Bride de Sallent (Barcelona).

Els sistemes que millor s'adapten als requeriments dels edificis són els exutoris-airejadors Prefire Lamilux CI-System F100 degut a les seves altes prestacions. I sobretot, pel seu disseny ja que garantitza que no hi hagi cap punt d'oxidació possible, prestació indispensable degut a que els magatzems es troben davant de les mines de sal de Sallent, lloc propici a la contaminació salina.

Amb la instal·lació dels SCTiEF s'asseguren els magatzems de MC Bride, i s'ofereix l'oportunitat d'aportar il·luminació natural cap a l'interior sense perjudicar el confort pels seus alts valors d'eficiència energètica i aïllament tèrmic.