Referències

Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums SCTiEF

Prefire instal·la exutoris-airejadors amb aportació de llum natural en els magatzems de la companyia Boicop de Lliçà de Vall (Barcelona).

Els exutoris-airejadors Prefire Lamilux CI-System F100 asseguren el sistema de evacuació de fums, així com la renovació de l'aire a partir de la integració de motors elèctrics per a la ventilació natural de l'edifici. Boicop va seleccionar els SCTiEF Prefire Lamilux per les seves altes prestacions, els seus alts valors certificats d'eficiència energètica i el seu perfecte aïllament tèrmic,