Referències

Protecció contra incendis Prefire PCI a la planta de Martorell de Solvay

La divisió Prefire PCI ha dissenyat una instal·lació avançada de seguretat contra incendis per a protegir la planta de Martorell del grup químic internacional Solvay.

L'equip d'enginyeria de Prefire PCI va creure convenient dotar a la planta d'un sistema de diluvi per aigua pulveritzadaa en diferents zones, a més de millorar la protecció contra incendis en varies de les àrees de producció que Solvay té a la seva planta química. Es va complementar el sistema amb el disseny d'un sistema de detecció tèrmica puntual.

Després d'analitzar els riscos de la planta, Prefire va dissenyar el projecte d'acord amb la normativa vigent, sent aprovat pel departament d'enginyeria de Solvay abans de procedir a la seva instal·lació definitiva.

Els sistemes dissenyats, es van instal·lar posteriorment per a protegir diferents equips tals com bombes de procès, recipients, línies de contadors, vàlvules i filtres, així com alguns elements estructurals i racks de canonades, afegint la formació de cortines d'aigua.