Referències

Benestar i seguretat a la Universitat de Vic

Prefire instal·la a la Universitat de Vic exutoris-airejadors Prefire Lamilux CI-System F100 amb aportació d'il·luminació i ventilació natural.

L'edifici de la Unviersitat requeria un sistema de control de temperatura i evacuació de fums SCTEH, i es van decantar per l'únic exutori-airejador del mercat homologat com a element d'aportació de llum natural. L'exutori-airejador Prefire Lamilux CI-System F100 ofereix, a més, els més alts valors d'eficiència energètica, el que assegura mantenir el confort de l'edifici.

El departament d'enginyeria de la divisió Prefire Stola ha projectat la instal·lació d'exutoris-airejadors F100 en l'edifici de la Universitat. Van dotar als SCTEH d'un motor elèctric per a oferir a l'edifici un sistema de ventilació diària.