Referències

Sectorització d'incendis en espais de sistemes transportadors continus

  • some alt
  • some alt

Prefire desenvolupa una solució especial per a dur a terme una sectorització d'incendis en el sistema transportador continu de diaris de Bermont Impresión.

Bermont Impresión, empresa líder del sector de les arts gràfiques i responsable de la impressió de molts dels principals diaris de tirada nacional, debia adequar la seva rotativa de Coslada (Madrid) als requeriments de seguretat contra incendis. L'edifici requeria una compartimentació d'incendis de dos sectors de foc on existeixen forats situats en envans sectoritzadors. Bermont Impresión va asignar a Prefire, com a expert en compartimentació al foc, el repte de trobar una solució especial per poder crear una sectorització d'incendis sense tenir que tallar o modificar el sistema de transport continu de diaris.

El departament d'enginyeria de Prefire Madrid va desenvolupar un sistema CST (tancament metàl·lic per a sistemes transportadors per rail continu) en posició alta per crear un sector d'incendis EI120.

La solució consisteix en una o varies fulles que es troben en posició oberta, soportades per un retenidor o central de control Aquestes fulles poden tenir un desplaçament vertical o horitzontal. En cas d'alarma d'incendis, la central alliberarà les fulles i aquestes tancaran segellant el forat però deixant lliure el sistema transportador. En cas d'elevades temperatures com a conseqüència d'un incendi, l'element intumescent situat en la cara interior de les fulles, sectoritza la zona del sistema transportador, aconseguint que tot el conjunt disposi d'una protecció EI120 necessària.