Referències

SCTEH amb aportació de llum natural en els magatzems de Himexfil (Tarragona)

Prefire du a terme la instal·lació d'exutoris-airejadors Prefire Lamilux CI-System F100 de cúpula translúcida pel control i la evacuació de fums d'un incendi en el centre de emmagatzematge de Himexfil.

Himexfil es va dencantar per la familia de productes Prefire Lamilux, ja que són els únics exutoris-airejadors del mercat certificats com a element d'aportació de llum natural. Els exutoris CI-System F100 de cúpula translúcida ofereixen a més alts valors d'eficiència energètica que permetrà a la companyia incrementar el seu confort i estalviar diners.

Els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums SCTEH Prefire Lamilux estan certificats conforme les normes UNE EN 12101-2, UNE 23584 i UNE 23585, a més de les diverses disposicions de les companyies asseguradores.