Referències

Prefire millora els sistemes contra incendis de les subestacions Endesa d'alta tensió

La Societat Espanyola de Muntatges Industrials (SEMI), un dels proveïdors de serveis més importants d'Endesa, signa un acord amb Prefire per a realitzar les tasques de millora dels sistemes de protecció contra incendis dels transformadors d'alta tensió de la subestació de Cervelló (Barcelona).

Els sistemes de seguretat contra incendis utilitzen anells de boquilles pulveritzades d'aigua, dissenyats d'acord norma UNE i criteris particulars d'Endesa per les seves subestacions. Els sistemes descarreguen aigua directament sobre els transformadors, impulsats per un sistema de dipòsit a pressió carregat amb aire i CO2. La activació de la extinció és automàtica a partir de detectors de calor situats en els transformadors.