Referències

Control de la temperatura i evacuació de fums amb exutoris o airejadors de façana

Prefire instal.la exutoris o airejadors de façana per a protegir contra incendis un magatzem logístic de Sant Quirze del Vallés.

El departament d'enginyeria de la Divisió Prefire Stola va creure convenient la instal.lació d'exutoris o airejadors de façana amb cúpula opaca d'alumini Prefire, després de dur a terme un estudi de control de fums. Per aconseguir una total eficàcia del sistema, es van instal.lar reixetes d'aportació d'aire complementaries per aconseguir la evacuació de fums requerida per les normes UNE 23584 i UNE 23585.