Referències

Prefire proveeix seguretat contra incendis a Basf

La multinacional alemanya del sector químic Basf novament homologa com a proveïdor estratègic a Prefire per dotar les seves plantes de la Zona Franca (Barcelona) i Cornellà de Llobregat de sistemes de protecció contra incendis.

El projecte es basa a millorar les instal.lacions de protecció contra incendis que Basf té en els seus dos centres de producció de Barcelona.

El departament d'enginyeria Prefire PCI basarà les seves solucions en sistemes automàtics per ecuma i aigua pulveritzada. Ambdós seran el principal actiu contra el foc degut al risg inherent de l'activitat de la companyia, el que suposa un important repte tècnic, no només en quant a disseny sino també a la seva instal.lació.