Referències

Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums SCTEH a Kellogg's Valls (Tarragona)

  • some alt
  • some alt

Prefire dota els magatzems de la multinacional Kellogg's d'exutoris airejadors pel control de fums integrats en claraboies per a l'aportació de llum natural.

L'empresa agroalimentaria nord-americana requeria la instal.lació de sistemes d'aportació de llum natural pels seus magatzems de Valls (Tarragona), que asseguréssin una total estanquitat i amb dotació de sistemes de control de fums SCTEH.

El departament d'enginyeria de la divisió Prefire Stola va creure que els exutoris airejadors CI-System F100 s'ajustaven a la perfecció als requeriments de la multinacional, pel que s'hi van instal.lar en el sector d'incendis de la fase 3 de la remodelació de l'edifici, estudiant in-situ la forma més adient de dur a terme el muntatge d'aquests.

Els sistemes Prefire Lamilux destaquen, entre d'altres, per estar certificats conforme compleixen les normes UNE 2355, UNE 23584, i les diverses disposicions de les companyies asseguradores. A més, cal destacar que es van incorporar al sistema unes reixes anti-caigudes LQ 15 aportant a l'equip una segona seguretat, ja que la doble cúpula PETG de l'exutori airejador CI-System F100 compleixen per si mateixes amb la resistència 1200 juls.