Referències

Compartimentació al foc invisible en el centro logístic de DHL del Prat del Llobregat

Prefire aconsegueix superar les dificultats arquitectòniques del centre logístic de DHL amb cortines tallafocs textils EI 120 per a la sectorització invisible d'incendis.

S'instal.len dues cortines tallafocs EI 120 per a sectoritzar la nau del centre logístic que DHL té en el Prat del Llobregat (Barcelona) per a crear dos sectors d'incendi, la zona "Aire" i la zona de "Terra".

Gràcies a les barreres tèxtils flexibles EI 120 es garantitza una sectorització en cas d'incendi, permetent que durant la seva posició de repos el sistema no ocupi espai que perjudiqui el funcionament habitual del centre logístic.