Referències

Prefire participa en la rehabilitació del magatzem principal d'ITEM International

El departament d'enginyeria Prefire Stola, com a expert en sistemes de control de temperatura i evacuació de fums SCTEH, va aconseguir dotar el magatzem central d'ITEM International d'un sistema de control de fums, superant les limitacions inicials de l'estructura de la coberta de l'edifici.

El magatzem central de ITEM es va adaptar als requeriments de control de fums de la norma UNE 23585 malgrat de tractar-se d'un edifici singular que inicialment tenia grans limitacions per a instal.lar sistemes convencionals d'evacuació de fums.

Després de realitzar un estudi de sistemes de control de temperatura y evacuació de fums SCTEH, el departament d'enginyeria Prefire Stola va considerar convenient dotar d'una extracció forçada degut a la complexitat del projecte i la dificultat d'instal.lar un sistema d'evacuació de fums naturals. Pel que finalment es van crear 8 sectors de fums i es van instal.lar 18 ventiladors inmersos de 400ªC 2 hores en les façanes principals i en els lluernaris de vidre de la part més alta de l'edifici.