Referències

L'edifici Color & Trim de Seat Martorell (Barcelona) compta amb exutorios CI-System F100 Prefire Lamilux

L'empresa Emmsa ha instal.lat en l'edifici Color & Trim de Seat Martorell exutoris pel control de la temperatura i la evacuació de fums amb aportació de llum natural CI-System F100 Prefire Lamilux.

Es dota l'edifici de Seat Martorell d'exutoris CI-System F100 ja que ofereixen alta eficiència energètica i estanquitat per a la evacuació de fums i l'aportació de llum natural, gràcies al seu alt aïllament tèrmic i estanquitat.

Els sistemes Prefire Lamilux estan certificats conforme compleixen les normes UNE 2355, UNE 23584 i les diverses disposicions de les companyies asseguradores.