Referències

La planta d'Ambipur de Procter & Gamble se traslada a Mataró

Prefire ha estat seleccionada per a remodelar les instal.lacions de protecció contra incendis de la planta de Procter & Gamble a Mataró (Barcelona).

La multinacional americana Procter & Gamble ha decidit traslladar la planta Ambipur situada a Santa Perètua de la Mogoda a la planta que ja disposava a Mataró amb l'objectiu d'optimitzar costos i millorar els seus processos productius.

Aquest trasllat comporta una importantíssima reestructuració de la planta de Mataró, amb la redistribució d'espais disponibles i construcció de nous edificis.

Aquesta important implantació en les instal.lacions de protecció contra incendis ha estat contractada a Prefire dins del marc de treball iniciat ja anys enrere amb P&G, i es preveu una actuació destacada en més de la meitat d'aquesta planta.