Referències

Sectorització del centre logístic de ITEM Internacional

Prefire porta a terme la sectorització dels magatzems de Castellbisbal (Barcelona) de ITEM Internacional amb cortines fixes tèxtils Prefire.

En els magatzem d'ITEM s'instal.len cortines tèxtils en els dos nivells específicament dissenyats per a realitzar la evacuació de fums del magatzem al tractar-se d'una nova nau amb altell.

El departament d'enginyeria Prefire Stola va considerar convenient dotar l'edifici de cortines tèxtils després de realitzar l'estudi de sistemes de control de temperatura i evacuació de fums SCTEH.