Referències

Exutoris pel control de la temperatura i la evacuació de fums a Chemital, S.A.

  • some alt
  • some alt

Prefire dota el magatzem de tecnologia alimentaria de Terrassa de Chemital, S.A. de sistemes d'aportació de llum natural amb integració d'exutoris.

S'ha instal.lat 10 exutoris CI-System F100 Prefire Lamilux en el centre logístic de l'empresa càrnica, específicament dissenyats per aportar llum natural a l'interior de l'establiment amb valors óptims d'aïllament tèrmic i alta eficiència energètica gràcies a la seva gran estaquitat garantint així els materials emmagatzemats.

L'edifici va requerir una instal.lació de calaixos estancs desde la coberta al fals sostre existent per poder canalitzar i evacuar els fums.