Referències

Prefire dota a ITEM International de sistemes d'evacuació de fums amb aportació de llum natural

ITEM Internacional aposta per la evacuació de fums amb sistemes d'aportació de llum natural Prefire Lamilux per als seus magatzems de Castellbisbal (Barcelona).

El departament d'enginyeria Prefire Stola ha projectat la instal.lació de 14 exutoris de claraboia CI-System F100 en el sector d'incendis dels magatzems de Castellbisbal de ITEM Internacional, creant 3 diposits de fums.

Es va recomanar pel projecte ITEM les claraboies CI-Systems F100 Prefire Lamilux amb integració d'exutoris ja que estan certificades conforme normativa UNE 2355, UNE 23584 i les diverses disposicions de les companyies asseguradores. A més, cap destacar que van incorporar protecció de vida permanent segons EN 795 per les seves posteriors tasques de manteniment en coberta (EPD).