Referències

Brico Depot aposta per l'eficiència energètica CI-System Prefire Lamilux

  • some alt
  • some alt
  • some alt

Prefire instal.la en el nou centre Brico Depot de Palma de Mallorca CI-Systems F100 per a la aportació de llum natural, ventilació diària i evacuació de fums.

Prefire participa en el pla d'expansió del grup líder en bricolatge Kingfisher a través de la dotació dels seus establiments de claraboies CI-System F100 Prefire Lamilux.

Aquests equips de claraboia (bivalva i trivalva) permeten, a part de la funció com a exutoris d'evacuació de fums segons normativa UNE EN 12101-2, aportar una ventilació natural a l'edifici complint amb les més altes prestacions de la norma UNE EN 1783 per a lluernaris individuals en materials plàstics.

Pel que les claraboies CI-System F100 Prefire Lamilux permeten la transmissió de llum sense transferència d'energia no desitjada (aïllament tèrmic) i de càrregues. Sense deixar de banda el gran aïllament acústic que ofereixen, a més de permeabilització a l'aire i impermeabilització a l'aigua.

El centre Brico Depot de Plama s'ha dotat de 20 exutoris d'evacuació de fums i 49 claraboies fixes, ambdues de 2x2m, permetent a l'edifici un excel.lent estalvi energètic tant de llum natural com de climatització.