Referències

PREFIRE amplia les instal.lacions de protecció contra incendis a PROCTER & GAMBLE de Mataró (Barcelona)

PREFIRE ha estat adjudicatària per realitzar una ampliació general de les instal.lacions de protecció contra incendis del centre productiu de la multinacional americana PROCTER & GAMBLE.

Una de les indústries més importants a nivell mundial del sector químic, PROCTER & GAMBLE requereix pel seu centre productiu del terme municial barceloní de Mataró, ampliar les seves instal.lacions existens de protecció contra incendis degut al risc al què es veu exposat per la naturalesa intrínseca dels seus productes.

És per això que PREFIRE ha ideat un nou disseny amb ruixadors, detecció d'incendis i refrigeració per aigua pulvertizada en tancs de productes químics.

El protocol de seguretat que aquesta indústria segueix, sempre sota indicacions de Norma NFPA, és la principal característica de treball de tot l'equip d'enginyeria de PREFIRE amb continues adequacions de les instal.lacions ja existents per millorar constantment la seguretat.