Cortines tallafocs i fums.
PREFIRE INTISI

El nou concepte de sectorització d’incendis amb tecnologia tèxtil

Fidel a la filosofia Quality & Innovation, Prefire introdueix en el mercat de la protecció contra incendis un nou concepte de compartimentació tèxtil per a la sectorització d’espais sota la premissa de fiabilitat, precisió, seguretat i intel·ligència.

La nova gama de cortines tallafocs i de fums intel·ligents Prefire Intisi possibilita la sectorització d’incendis sense necessitat de renunciar a la diafanitat dels espais, ja que seguretat i disseny no tenen perquè no anar a la mateixa direcció.

Comportament davant del foc de les cortines tallafocs tèxtils

Requeriment

Les regulacions de la edificació requereixen que es porti a terme una sectorització d’incendis per a impedir que el foc es propagui per tot el conjunt de l’edifici contenint-lo únicament a l’àrea del seu focus.

Objectiu

Sectorització d’incendis amb diferents classificacions segons norma UNE EN 13501-2

E + Integritat + Assegurament de la contenció de les flames i els gasos calents en el cantó exposat al foc Integridad
EI + Integritat

+ Aïllament tèrmic
+ Assegurament de la contenció de les flames i els gasos calents en el cantó exposat al foc.

+ Garantir que no es produeixi un incendi en el cantó no exposat al foc degut a la transferència de calor.*

* Aïllament tèrmic a través de la polvorització d’aigua amb broquet tancat per termofusible de resposta ràpida a baixa pressió.
Integridad+Aislamiento térmico
EW + Integritat

+ Radiació tèrmica reduïda
+ Assegurament de la contenció de les flames i els gasos calents en el cantó exposat al foc.

+ Limitar la transmissió de la radiació tèrmica, impedint la ignició de materials i el dany a persones en el cantó no exposat al foc.
Integridad+Radición térmica reducida