Referències

Grupo Prefire ajuda en la preservació del Casino Prado Suburbense de Sitges

Una instal·lació amb totes les garanties de seguretat contra incendis, i una cura a nivell estètic per no deslluir el patrimoni.

Tenim la sort de comptar amb un valuós patrimoni arquitectònic disseminat per tot el nostre territori. Moltes vegades dins d'institucions privades amb pocs recursos, però que així i intenten per tots els mitjans preservar el seu llegat històric. Un magnífic exemple el tenim al Casino Prado Suburbense de Sitges, obra de l'arquitecte noucentista Josep Maria Martino i Arroyo que compta amb preciosos frisos de Pere Jou i pintures de l'mestre Agustí Ferrer Pino.

Aquests preceptes van ser el punt de partida per a PREFIRE quan se li va encarregar les mesures de protecció contra incendis d'un espai tan emblemàtic. No només es tractava de protegir complint amb la normativa vigent, sinó de fer una instal·lació més no invasiva possible en l'espai principal, el teatre. Requeria d'un estudi que aprofundís en aquest aspecte i que fos acompanyat d'una instal·lació molt acurada.

La col·locació de les boques d'incendi va tenir en compte, a més dels radis d'acció necessaris, que les seves canonades transcorreguessin per les zones menys visibles a el públic. La detecció a la zona de les llotges havia d'evitar l'excés de cables i elements vists. En aquelles passarel·les on va ser possible, es va optar per les barreres lineals de fums que amb un emissor i un receptor en els extrems deixen tot l'espai central lliure d'instal·lacions.

El gran repte va ser sens dubte l'espai central de butaques, cobert pel gran mural d'Agustí Ferrer Pino. Com a solució es va optar per barreres lineals mòbils de gran cobertura que amb un únic emissor donen senyal a dos petits receptors, minimitzant els elements instal·lats.

La caixa escènica es va protegir amb una cortina tallafocs Prefire INTISI EI2-120 a la boca de l'escenari, juntament amb un sistema de detecció automàtica per aspiració que recorre les parets i coberta deixant lliure d'elements tot l'espai central.