Referències

PREFIRE EI120 al CC La Sierra, Córdoba

NOM DEL PROJECTE: Centre comercial La Sierra, a Córdoba.

LOCALITZACIÓ: Córdoba

SISTEMES INSTAL·LATS: Cortines tallafocs PREFIRE EI120.

INSTAL·LACIÓ: Sectorització d'espai entre dues tendes i les zones comunes del centre comercial.

L'empresa constructora responsable de la reforma de dues botigues, situades en el Centre Comercial La Sierra, Córdoba, va contactar amb PREFIRE per un problema de sectorització entre les vidrieres dels expositors, i la resta de zones comunes, passadís i l'entrada interior d'un establiment d'alimentació.

La instal·lació de les quatre cortines, tres en una botiga i la restant en l'altra, requeria d'una ràpida actuació, coordinada amb els treballs de les contractes pròpies dels dos establiments, i tot això durant la nit, ja que el Centre Comercial estava obert durant el dia.

El treball del nostre equip de muntatge, coordinat amb les altres empreses, es va realitzar durant dues setmanes, finalitzant la instal·lació de manera satisfactòria en temps i forma.

Les quatre cortines instal·lades, de 3,69 cm d'alt, i amples que van des dels 7 als 18 metres, eren el model PREFIRE EI120. Aquest model era ideal per a les necessitats expressades pel constructor i el Centre Comercial; una cortina de components avançats, d'acord amb les normatives europees, proporcionen 120 minuts d'integritat i redueixen no sols l'emissió de radiació tèrmica sinó també la transferència de calor, creant una zona segura per a les persones i els béns.

El Centre Comercial La Sierra persegueix la millora contínua en l'eficiència energètica de les instal·lacions de climatització, ventilació, electricitat, il·luminació i qualsevol altra instal·lació, identificant les principals mesures d'estalvi/eficiència energètica.