Referències

PREFIRE crea un sistema de control de fums a la plataforma logística de FM Logistics

NOM DEL PROJECTE: FM Logistics

LOCALITZACIÓ: Illescas (Madrid)

SISTEMA INSTAL·LAT: Barreres de fums PREFIRE INTISI 3 SSB

INSTAL·LACIÓ: Crear dipòsits de fums capaços de proveir de la màxima seguretat de les persones en cas d'incendis.

PREFIRE realitza el càlcul i disseny de control de fums segons la norma UNE 23585, i dota de 85 metres lineals de barreres de fums PREFIRE INTISI 3 SSB seguint amb les directrius de la norma UNE 23584 en la instal·lació en obra, posada en funcionament dels sistemes de control de temperatura i evacuació de fums (SCTiEF).