Referències

Seguretat contra incendis Prefire a Merck

  • some alt
  • some alt

L'empresa farmacèutica Merck a depositat la confiança en Prefire per a la realització de les instal·lacions de sistemes de protecció contra incendis pel seu nou Edifici de Producció i tots els seus centres associats.

L'obra denominada com a "Projecte Emil" consistia a protegir la planta de Merck de Mollet del Vallés (Barcelona) contra incendis seguint les més altes exigències normatives.

L'equip d'enginyeria de la divisió Prefire PCI va dissenyar un sistema contra incendis basat en ruixadors automàtics millorats amb espumògen, sistemes de diluvi per aigua, i aigua + espumògen, així com BIEs, hidrants, extintors, detecció d'incendis. Així mateix, s'ha integrat un sistema d'evacuació natural de fums a partir d'exutoris CI-SCTEH Prefire Lamilux, que ofereixen a l'edifici un sistema de control de temperatura i evacuació de fums amb les més altes prestacions.

Tots els sistemes de protecció contra incendis han estat dissenyats per Prefire d'acord amb les normes d'aplicació, recomanacions d'experts interns de Merck, així com les directrius establertes per la seva companyia asseguradora, siguent aquests dissenys posteriorment revisats i validats, abans de procedir a la seva instal·lació definitiva.

Prefire, a més, serà l'empresa encarregada a portar a terme el manteniment preventiu de tots els sistemes contra incendis de la planta de producció de Merck.