Referències

Prefire s'adjudica el disseny i la instal·lació d'exutoris del nou centre CERN a França

Prefire ha rebut l'encàrrec de l'Organització Europea per a la Investigació Nuclear (CERN) per dotar el seu nou edifici a França d'un sistema de control de temperatura i evacuació de fums (SCTiEF).

El CERN ha construït un edifici a la localitat de Ferney-Voltaire (França) que albergarà una nova sala de control per l'experiment LHCb, un dels set grans experiments que el CERN està realitzant mitjançant l'ús d'un col·lisionador d'hadrons.

El projecte de 1,47 milions d'euros, requería un sistema de control de temperatura i evacuació de fums. Prefire, va ser l'empresa seleccionada per a aquestes feines degut a que la gama de CI-SCTEH tenen les més altes prestacions en quant a seguretat i eficiència energètica.

El departament d'enginyeria de la divisió Prefire Stola va creure convenient integrar Exutoris-Airejadors CI-SCTEH F100 Prefire Lamilux com a element d'aportació de llum natural i de seguretat contra incendis.