Referències

Sectorització d'incendis intel·ligenten el Centre Comcerial Cadernillos (Madrid)

  • some alt
  • some alt

Les cortines tallafocs Intisi 7 segueixen el pla d'expansió dels establiments gastronòmic Muerde la Pasta ja que són les úniques barreres tallafocs per a la compartimentació d'incendis intel·ligents.

El Grup Muerde la Pasta disposa de més de 20 establiments distribuïts per centres comercials de tot Espanya, i està actualment inmers en un continu procés d'expansió i de creixement.

Prefire és l'empresa designada per dur a terme la sectorització d'incendis dels establiments ja que el Grup aposta per la compartimentació al foc intel·ligent que Intisi 7 l'ofereix.

En aquest cas, s'ha compartimentat el restaurant del Centre Comercial Cuadernillos d'Alcalá de Henares (Madrid) amb cortines tallafocs de grans dimensions amb classificació al foc EI120 Prefire Intisi 7 serie wide.

Les prestacions de les cortines Intisi 7 estan certificades mitjançant un informe de resistència al foc i un Informe d'Idoneïtat Tècnica per al seu ús previst, complint amb la normativa europea vigent.