Referències

Optimització del sistema de control de hums amb cortines de fums tèxtils

Prefire du a terme una sectorització de fums en les instal.lacions esportives de Icaria per assegurar l'eficiència i eficàcia dels sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.

Es va dotar el centre esportiu d'un sistema de contenció de fums linials especialment dissenyat per realitzar la sectorització requerida per crear límits de dipòsits de fums per augmentar l'eficiència dels sistemes de control de temperatura i evacuació de fums SCTEH.

El departament d'enginyeria Prefire Stola, després de realitzar un estudi complet de SCTEH va considerar que caldria complementar els sistemes de control de fums amb barrers de fums fixes Prefire.