Referències

Obres Protecció Contra Incendis amb Fons Estatals d'Inversió Local (FEIL)

PREFIRE ha estat adjudicataria en concurs públic amb fons (FEIL) per la protecció contra incendis de 2 edificis singulars de la localitat de El Masnou.

El Teatre CA N'HUMET s'ha protegit amb un sistema de roixadors automàtics i la seva caixa escènica amb una cortina tallafoc textil EI-120. A més s'ha protegit part de l'estructura portant amb sistemes de protecció passiva.

L'EDIFICI CENTRE; edifici singular que té dins de les seves instal.lacions el Museu Marítim, el Mercat Municipal, Sala de Conferències, Biblioteca i Dependències d'Oficines; s'ha protegit am bun sistema de roixadors automàtics, detecció d'incendis analògica i s'ha realitzat la remodelació de les Boques d'Incendis Equipades BIE-25.