Referències

Sectorització invisible al foc en el nou Spa de Nick Esports

El nou Spa del prestigiós gimnàs català ha pogut mantenir tota la seva amplitud gràcies a la sectorització d'incendis a partir de cortines tallafocs textils Prefire.

El gimnàs Nick Esports de Barcelona es reinventa construint en la planta -2 del seu edifici principal un luxos Spa dissenyat per l'Estudi d'Arquitectura d'Octavi Mestre. La enginyeria del projecte la va portar a terme AB2 amb la col.laboració de Prefire aportant les noves tecnologies de protecció contra incendis.

El departament d'enginyeria de la Divisió Prefire Stola va creure necessari realitzar una compartimentació al foc a partir de tres cortines tallafocs flexibles EI120 d'un total de 10m de longitud per 3m de caiguda que permetria una diafanitat total de l'espai.