Notícies

Jornada de presentació de l'actualització del Manual Contra Incendis

Com a expert en cortines tallafocs, Prefire col·labora i participa com a ponent en la jornada organitzada per Enginyers BCN el dia 8 de Novembre.

Fa 4 anys, la Comissió de Seguretat Contra Incendis i Emergències d'Enginyers BCN van llençar 4 col·leccions de fitxes sobre seguretat passiva contra incendis.

Els canvis normatius dels últims 10 anys han obligat a dotar de major especificació, i conseqüentment, s'han ampliat i dividit les fitxes per atendre detingudament i en profunditat la Reacció al Foc, la Resistència al Foc entesa com a part de la sectorització d'incendis, l'estabilitat al foc i la protecció estructural. Els canvis d'estructura incorporen apartats tan interessants com el manteniment aplicat a la protecció passiva, i la resolució de casos pràctics, per a una millor comprensió del lector.

Prefire, com especialista en sectorització d'incendis, ha donat soport al Manual amb l'objectiu d'ajudar al desenvolupament de professionals, potenciant la formació dins del sector de la Seguretat Contra Incendis.

El proper 8 de Novembre de 2016 es durà a terme una jornada de presentació del Manual Contra Incendis, organitzat per Enginyers BCN, on Prefire, com a col·laborador en el desenvolupament de la fitxa de sectorització d'incendis, participarà com a ponent.

Es pot consultar més informació sobre la jornada i inscriure's al web Enginyers BCN